Dla K.

Ruszmy na wieloryba
Jak nasze prababki
Powróżmy z wschodnich wiatrów
Odprawmy coś, urwijmy się
Zabawmy się i zbawmy
Niech dzwonią słowa,
niech zawrze świat

Miejmy znów 20 lat

whalefishery
Robert Dodd (1748-1816), The North West
The North West or Davis’s Streights Whale Fishery