List (2)

Przeczytałam dziś w „Gazecie”
Że Cię nie ma na tym świecie
Potwierdza to Wikipedia
Potwierdzają inne media
To nieprawda, ależ skąd
Wkradł się redakcyjny błąd
Ktoś to pisał na kolanie
Ja dostarczę sprostowanie
Pan redaktor w delegacji
Sam napisze do redakcji